Follow Dashboard
Tokens?

Credits Section;

Skin by; OhhAeen
Blog owner; ______
Another credits.

TITLE; Kalam Mutiara
Friday, 2 November 2012 | 06:12 | 0 comments
1. Orang yang gagal dalam usahanya lebih daripada orang yang tak berusaha sama sekali. – J. Douglas - 

2. Berani menyatakan pendirian adalah sifat satria,tetapi berani surut dari yang salah dan berani mengaku adalah lebih satria. – Hamka- 

3. Kalangan kamu yang paling baik, ialah mereka yangpaling baik akhlaknya. – Bukhari dan Muslim – 

4. Disiplin merupakan asas keimanan dan kemakmuranhidup manusia. – Tan Sri Hanif Omar – 

5. Tidak ada satu yang lebih mahal daripada kemerdekaandan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menunaikan kewajipan. 
– Umar Al Khattab - 

6. You will be judged on the basis of what you are, not what you say you are. – Mohd. Salleh Ismail – 

7. Ada dua orang yang paling gagal dalam hidup,orang yang tidak cekap membuat apa yang disuruh, dan orang yang membuat hanya apabila disuruh. – Lukman Hakim – 

8. Kebebasan bererti tanggungjawab,tanggungjawab bererti berusaha, bertindak sertaberdikari dan kejayaan yang dicapai daripada usahaseseorang itu adalah tidak ternilai harganya. – Tun Abdul Razak Hussin – 

9. Tidak dihitung kaya yang banyak harta,tetapi kaya sebenarnya adalah kaya jiwa. – Bukhari dan Muslim – 

10. Force works on servile nature, not the free. – Ben Johnson – 

11. Kita tidak harus bersifat negatif kepadakegagalan dan kekalahan. Di dalam kegagalan itu ada kebaikannya. – Prof. Datuk Hj. Shahron Ahmad – 

12. Disiplin yang baik terbentuk dari sikapyang baik dan sikap yang baik adalah hasil daripadapemimpin dan teladan yang baik. –Tun Abdul Razak Hussin – 

13. One can pass on the responsibility butnot the discretion that goes with it. – B. Cellin – 

14. Berpadu ialah satu permulaan, terusberpadu ialah kemajuan dan bekerja secara berpadu ialah kejayaan. – Henry Ford – 

15. Bukankah tidak ada balasan yang baik, melainkan balasan yang baik juga. 

16. Carilah seribu sahabat dalam pergaulan,kerana seribu sahabat belumlah banyak.Jauhilah seorang musuh, kerana musuh yangseorang itu sudah lebih daripada banyak. – Lukman Hakim – 

17. Orang yang membuat kesalahan dan berdusta untukmenutupnya, bererti membuat dua kesalahan. – Issac Watts – 

18. Ada empat jenis manusia, iaitu :-a. Manusia yang tahu, tetapi tidak tahubahawa dia tahu. Itulah orang yang lalai.Oleh itu berilah mereka peringatan.b. Manusia yang tidak tahu, dan tidak tahu bahawadia tidak tahu. Itulah orang yang bodoh dan degil.Oleh itu, tinggalkanlah mereka.c. Manusia yang tidak tahu dan tahu bahawa dia tidak tahu.Itulah orang yang jahil. Oleh itu, ajarlah mereka.d. Manusia yang tahu dan dia tahu bahawa dia tahu.Itulah orang yang berilmu. Oleh itu, ikutilah mereka. - Al Khalil ibn Ahmadal Farahidi-

19. Siapa melawan kita, ia membaja menajamkan otak kita.Lawan itulah penolong kita. – Edmund Burke - 

20. Yang sangat berguna adalah seorang lelakiyang mengetahui darjat dirinya sendiri, tahu batas akalnya,kemudian dia bekerja menurut darjat dan batasnya. – Imam As Syafie – 

21. If you can’t make a mistake, you can’t make anything. – Morva N. Collins – 

22. Jangan mudah membuka rahsia kepada seorang sahabatagar anda tidak takut kepadanya, apabila dia berubah menjadi musuh.– Menander –


Old things | New things